Zajęcia w formie zdalnej (do 30 kwietnia br.)

Szanowni Państwo,

w związku trwającą nadal trudną sytuacją epidemiczną do 30 kwietnia br. zajęcia laboratoryjne na Wydziale Biologii i Biotechnologii będą prowadzone w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem. Forma stacjonarna może zostać zachowana wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach (prowadzenie badań naukowych niezbędnych do przygotowania prac dyplomowych, zajęcia dla studentów z programu ERASMUS+ oraz ze specjalności Medical Biology, pod warunkiem zgody na taką formę ze strony studentów i nauczycieli akademickich). Jeżeli nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności, powrócimy do stacjonarnej formy zajęć laboratoryjnych od 4 maja br.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia w tych trudnych czasach

Joanna Czarnecka, dziekan

    Aktualności

    Data dodania
    8 kwietnia 2021