Zajęcia stacjonarne od 4 maja br.

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,
w związku z poprawą sytuacji epidemicznej oraz koniecznością osiągnięcia efektów uczenia się związanych z zajęciami praktycznymi od dnia 4 maja br. wracamy do formy stacjonarnej zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych, zgodnie z zasadami ustalonymi na początku semestru letniego i obecnie obowiązującym planem. Zajęcia będą zorganizowane przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa, a liczebność grup laboratoryjnych nadal pozostanie zmniejszona.

W formie stacjonarnej będą również kontynuowane badania naukowe niezbędne do przygotowania prac dyplomowych, zajęcia dla studentów z programu ERASMUS+ oraz ze specjalności Medical Biology.

Wykłady i konwersatoria będą prowadzone w sposób zdalny do końca semestru letniego.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Joanna Czarnecka, dziekan

    Aktualności

    Data dodania
    28 kwietnia 2021