Wybory Elektorów - wyniki

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 11 marca 2020 r. odbyły się wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024 w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS oraz Centrum ECO TECH-COMPLEX

Uprawnieni do głosowania w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS zgłosili następujące kandydatury:

Dr hab. Sławomir Dresler, prof. UMCS

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Dr hab. Marcin Grąz, prof. UMCS

Prof. dr hab. Monika Janczarek

Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

Dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS

Dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk

Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Prof. dr hab. Piotr Wlaź

wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały:

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś

Dr hab. Marcin Grąz, prof. UMCS

Prof. dr hab. Monika Janczarek

Dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS

Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

Dr hab. Magdalena Jaszek, prof. UMCS

dr hab. Marek Kucharczyk, prof. UMCS

Dr hab. Monika Osińska-Jaroszuk

Prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Prof. dr hab. Kazimierz Trębacz

Prof. dr hab. Piotr Wlaź

i tym samym zostały wybrane do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024.

Uprawnieni do głosowania w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS zgłosili następujące kandydatury:

Dr Anna Pawlik

Dr Dawid Stefaniuk 

Dr Justyna Sulej

wymaganą liczbę ważnie oddanych głosów uzyskały
Dr Anna Pawlik

Dr Justyna Sulej

i tym samym zostały wybrane do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na kadencję 2020-2024

    Aktualności

    Data dodania
    13 marca 2020