Wybory do Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje, że

 w dniu 3 lipca 2019 r. (środa)

w Sali Audytoryjnej (0131B)

o godzinie 10:00

odbędą się wybory przedstawicieli do Rady Naukowej Instytutu Nauk Biologicznych

w grupie niesamodzielnych pracowników nauki
badawczo-dydaktycznych i badawczych

  nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego

 Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje,
że zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na zebraniu wyborczym.

Kandydat powinien być zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku należącym do grupy pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych oraz powinien wskazać w swoim oświadczeniu, że dyscyplina rady naukowej instytutu stanowi dyscyplinę wiodącą.

 Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

    dr hab. Rafał Gosik prof. UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2019