Wybory do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów

Drodzy Studenci,

zbliżają się wybory do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów (Zarządzenie Nr 1/2021 Przewodniczącego Komisji Wyborczej Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad Wydziałowych Samorządów Studentów – w załączeniu).

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Samorządu Studentów mogą zgłaszać swoją kandydaturę przesyłając skan formularza zgłoszenia (Załącznik nr 1 – w załączeniu) na adres e-mail: samorzad@hektor.umcs.lublin.pl do 15 października 2021 roku. Zgodnie z §112 ust. 3 Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 2 lipca 2021 roku, Kandydat przedkłada listę z podpisami piętnastu studentów popierających kandydaturę, posiadających status studenta Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

Wybory zostaną przeprowadzone w dniach 18-19 października 2021 roku w formie elektronicznej za pomocą systemu USOS. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w wyborach do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii, który podejmuje cenne dla Państwa inicjatywy i reprezentuje Was we wszystkich ważnych gremiach Wydziału. Więcej informacji o działalności Samorządu Studentów naszego Wydziału na https://www.umcs.pl/pl/samorzad-studentow-wydzialu-biologii-i-biotechnologii,3042.htm.

Joanna Czarnecka – dziekan

Małgorzata Wójcik – prodziekan

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2021