Samorząd Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS jest obrona praw studenckich wynikających z Ustawy i Statutu UMCS oraz regulaminu studiów, reprezentowanie studentów w ciałach kolegialnych Uczelni, przed Radą Wydziału BiB oraz prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Przedstawiciele Samorządu są członkami Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii, komisji socjalnej, komisji ds. jakości kształcenia, uczestniczą w podziale funduszy przeznaczonych dla organizacji studenckich, służą wsparciem podczas egzaminów komisyjnych. Pod auspicjami Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii studenci biologii uczestniczą w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach i sympozjach.

Naszą misją jest uświadomienie studentom, że to właśnie my ich reprezentujemy przed kadrą Wydziału i do nas, przede wszystkim, powinni zwracać się z różnymi problemami.

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w pokoju 147 B.

 

Podziel się z nami swoją wizją!

Bądź kreatywny!

Miej wpływ na to co robisz!

Wyraź swoje zdanie!

 

Adres:

ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
pokój 147 B (I piętro)

Strona internetowa: www.facebook.com/BiBaUMCS/

e-mail: rwssbib@gmail.com