Samorząd Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

Podstawowym zadaniem Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS jest obrona praw studenckich wynikających z Ustawy i Statutu UMCS oraz regulaminu studiów, reprezentowanie studentów w ciałach kolegialnych Uczelni, przed Radą Wydziału BiB oraz prowadzenie działalności w zakresie spraw socjalno-bytowych i kulturalnych studentów. Przedstawiciele Samorządu są członkami Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii, komisji socjalnej, komisji ds. jakości kształcenia, uczestniczą w podziale funduszy przeznaczonych dla organizacji studenckich, służą wsparciem podczas egzaminów komisyjnych. Pod auspicjami Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii studenci biologii uczestniczą w międzynarodowych oraz krajowych konferencjach i sympozjach.

Naszą misją jest uświadomienie studentom, że to właśnie my ich reprezentujemy przed kadrą Wydziału i do nas, przede wszystkim, powinni zwracać się z różnymi problemami.

Czekamy na Was od poniedziałku do piątku w pokoju 147 B.

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii:

  • Przewodniczący RWSS: Dawid Świstak
  • Wiceprzewodniczący RWSS: Bartosz Kucharski
  • Sekretarz RWSS: Anastasiia Tesliuk
  • Pozostali członkowie: Karolina Przebięda

Podziel się z nami swoją wizją!
Bądź kreatywny!
Miej wpływ na to, co robisz!
Wyraź swoje zdanie!

Siedziba:
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
ul. Akademicka 19, pok. 147 B (I piętro)
20-033 Lublin

Kontakt:
Facebook