Szkolenia dla studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii

Drodzy Studenci,

Istnieje możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych i analitycznych poprzez udział w dwóch szkoleniach w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

  1. Hodowla komórek zwierzęcych i ludzkich14-16 stycznia 2022 r. (7 osób)
  2. Techniki PCR i RT PCR15-16 stycznia 2022 r. (5 osób)

Obydwa szkolenia odbędą się w Łodzi. W ramach projektu zostaną zapewnione noclegi, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.

Oferta dotyczy wszystkich studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii (z wyłączeniem studentów I roku I stopnia), którzy nie brali jeszcze udziału w żadnych działaniach w ramach projektu „Zintegrowany UMCS”.

Zainteresowane osoby proszone są o bardzo pilny kontakt z biurem projektu: zintegrowany@umcs.pl, nr telefonu 81 537 54 61.

Zachęcamy do skorzystania z tej oferty.

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2022