Projekty Młodych Naukowców INB - wyniki konkursu

24.03.2023
Konkurs na wsparcie działań naukowych młodych naukowców w roku 2023 został roztrzygnięty.
Szczegóły pod linkiem


 

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w roku 2023. Środki finansowe przeznaczone na ten cel (60 000 zł) pochodzą z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu i doktorantów szkoły doktorskiej. Konkurs został ogłoszony w dniu 18 stycznia 2023 roku, a realizacja projektów zakwalifikowanych do finansowania, zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, wg harmonogramu.

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    24 marca 2023