Aktualny konkurs

Konkurs IV (edycja 2023)

Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w roku 2023. Środki finansowe przeznaczone na ten cel (60 000 zł) pochodzą z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych prowadzonych przez pracowników Instytutu i doktorantów szkoły doktorskiej. Konkurs został ogłoszony w dniu 18 stycznia 2023 roku, a realizacja projektów zakwalifikowanych do finansowania, zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, przebiega wg poniższego harmonogramu:

Kalendarium konkursu

Działanie Data
Ogłoszenie konkursu do 20 stycznia 2023 r.
Złożenie wniosków w Sekretariacie Instytutu do 28 lutego 2023 r.
Ogłoszenie wyników oceny projektów badawczych 24 marca 2023 r.
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych do 10 listopada 2023 r.
Złożenie raportu i rozliczenie projektu do 31 stycznia 2024 r.
Ocena złożonego raportu z realizacji projektu bad. do 15 lutego 2024 r.
Informacja dla wykonawców o wyniku oceny raportu do 1 marca 2024 r.

Wyniki konkursu na projekty badawcze realizowane przez młodych naukowców w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS

Do dnia 28 lutego wpłynęło 12 wniosków, które zostały ocenione przez Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Każdy wniosek był oceniany przez trzech członków Komisji i na podstawie otrzymanych recenzji została sporządzona lista projektów zakwalifikowanych do finansowania . Wszyscy wnioskodawcy otrzymali recenzje sporządzone przez członków Komisji.

Zaakceptowane projekty muszą być realizowane zgodnie z zasadami finansowymi obowiązującymi w UMCS oraz Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego muszą być poniesione do 10 listopada 2023 roku (data wpłynięcia faktury); niewydane pieniądze przechodzą do dyspozycji Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych


Zobacz również: