Praca na stanowisku Post-Doc

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
poszukuje kandydata na stanowisko:
Post-Doc

Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dyscyplina naukowa: Nauki biologiczne
Typ i rodzaj konkursu: NCN MAESTRO
Tytuł projektu: Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych?

Wymagania:
● Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, biochemii, biofizyki lub biotechnologii lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż siedem lat temu (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem)
● Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej, biofizyki
● Dobra znajomość języka angielskiego
● Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR
● Umiejętność pracy zespołowej
● Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy

Zakres zadań na stanowisku:

Mitochondrialne kanały potasowe utrzymują homeostazę jonową w mitochondriach i są m.in. odpowiedzialne za poziom reaktywnych form tlenu w komórce oraz zmiany objętości mitochondriów. Uważa się, że aktywacja mitochondrialnych kanałów potasowych może prowadzić do zjawiska cytoprotekcji komórkowej.

Pełny opis mechanizmów stojących za zjawiskiem cytoprotekcji indukowanym przez mitochondrialne kanały potasowe wymaga zrozumienia sposobu ich regulacji, budowy oraz oddziaływania z innymi białkami komórkowymi. Dotychczas zidentyfikowano osiem mitochondrialnych kanałów potasowych. Jednym z pierwszych opisanych w wewnętrznej błonie mitochondrialnej był kanał potasowy regulowany ATP. W latach kolejnych wykazano obecność mitochondrialnych kanałów potasowych regulowanych jonami wapnia oraz napięciem.

Od wielu lat obserwowano dobroczynne skutki światła bliskiej i dalekiej podczerwieni na organizm w różnych sytuacjach związanych z uszkodzeniem tkanek. Okazuje się, że głównym składnikiem komórkowym absorbującym światło tej długości fali są mitochondria, a w szczególności oksydaza cytochromowa, białko pełniące kluczową role w procesach generowania gradientu protonów w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej. Badania 2 prowadzone w naszej Pracowni wskazują jednoznacznie na możliwość regulacji kanałów potasowych przez światło podczerwone, w sposóbpodobny jak czynią to związki chemiczne, aktywatory kanałów potasowych. Indukowanie światłem zjawiska cytoprotekcji szczególnie w mięśniu sercowym oraz w mózgu może mieć niezwykle ważne implikacje we współczesnej medycynie. Zadania badawcze w projekcie obejmują pomiary metabolizmu i bioenergetyki mitochondriów, oznaczenie poziomu reaktywnych form tlenu, określenie stanu układu obrony antyoksydacyjnej, oraz oznaczanie obecności markerów uszkodzeń oksydacyjnych. Zaplanowane są także doświadczenia elektrofizjologiczne. Stanowisko proponowane w projekcie jest stanowiskiem badawczym i nie zakłada prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/454149-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu Prof. dr hab. Adamem Szewczykiem (a.szewczyk@nencki.edu.pl).

Warunki zatrudnienia:
- rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN MAESTRO
- czas trwania umowy: 36 miesięcy
- wynagrodzenie – około 8 300 PLN brutto
- data rozpoczęcia pracy: 1.04.2021 r.

Termin składania ofert: 1.03.2021 r.
Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.gov.pl z dopiskiem “Pracownia Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych”

Więcej szczegółów wraz z dokładnym wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się w załączniku poniżej.

    Aktualności

    Data dodania
    26 stycznia 2021