Nagroda Santander Universiades dla studentki Wydziału BiB!

Nikola Góral, studentka III roku studiów I stopnia na kierunku biologia, specjalność biochemia została laureatką konkursu organizowanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Fundację Santander Universidades Bank Polska!

Nagroda Santander Universidades dla najlepszego studenta UMCS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w kwocie 2 500,00 zł brutto najlepszemu studentowi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i działalność społeczną w roku akademickim 2018/2019.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2019