Krzyż Zasługi dla dr hab. Jaszek Magdaleny, prof. UMCS

Szanowni Państwo!

JM Rektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski ma zaszczyt poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2020 r. na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr hab. Jaszek Magdalena, prof. UMCS z Wydziału Biologii i Biotechnologii, Instytutu Nauk Biologicznych.

Serdecznie gratulujemy!

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020