Konkurs Biologiczny "Powtórka przed Maturą"

Informujemy, że dnia 3 czerwca 2016 roku w Instytucie Biologii i Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie odbędą się eliminacje VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie
 • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Cele konkursu:

 • Rozwijanie u uczniów zainteresowań biologicznych i zachęcenie do pogłębiania wiedzy przedmiotowej.
 • Kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych.
 • Zapoznanie uczniów z wymaganiami maturalnymi z biologii.
 • Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym.
 • Doskonalenie umiejętności oceniania zadań typu maturalnego przez nauczycieli.


W imieniu Organizatorów

mgr Alicja Kasińska - Doradca metodyczny nauczycieli biologii miasta Lublin
dr Anna Maria Wójcik – Kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej

  Aktualności

  Data dodania
  30 maja 2016