Komunikat Dziekana WBiB zajęcia dydaktyczne po 1 czerwca br.

Drodzy Studenci,

Szanowni Pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii,

Uprzejmie informuję, że po 1 czerwca 2020 r.:

  1. Wszystkie wykłady, konwersatoria, ćwiczenia audytoryjne, seminaria oraz ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunków Biologia oraz Biotechnologia w roku akademickim 2019/2020 zostaną zrealizowane wyłącznie w sposób zdalny.
  2. Ćwiczenia terenowe w zdecydowanej większości zostaną przeprowadzone w sposób zdalny, wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania przez studentów w warunkach terenowych lub z wykorzystaniem zasobów Ogrodu Botanicznego UMCS. Prowadzący poszczególne ćwiczenia terenowe skontaktują się z ich uczestnikami na początku czerwca, przedstawią plan realizacji oraz formę i warunki zaliczenia końcowego.
  3. W stacjonarnej formie w bieżącym roku akademickim zostaną przeprowadzone jedynie zajęcia mające charakter indywidulanych spotkań ze studentami, tj.: (i) pracownie magisterskie i specjalizacyjne, których celem jest wykonanie badań do pracy magisterskiej studenta pod nadzorem opiekuna pracy, (ii) zajęcia laboratoryjne dla studentów z programu Erasmus+ oraz (iii) zajęcia dla studentów anglojęzycznej specjalności Medical Biology .
  4. W formie zdalnej zostaną dokończone wszystkie zajęcia realizowane przez pracowników Wydziału dla studentów innych Wydziałów.

Zwróciłam się z prośbą do JM Rektora o wydłużenie czasu realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS do dnia 5 lipca 2020 r. (o dwa tygodnie). W konsekwencji o dwa tygodnie zostanie przesunięty termin rozpoczęcia oraz zakończenia sesji letniej (odpowiednio 6 oraz 26 lipca).

 Z wyrazami szacunku

Joanna Czarnecka, Dziekan

    Aktualności

    Data dodania
    26 maja 2020