Kody dostępu - semetr letni

Szanowni Studenci,

na stronie internetowej Wydziału Biologii i Biotechnologii (zakładka Koronawirus/ Nauczanie zdalne/Kody dostępu - semestr letni) zostały opublikowane kody dostępu do zajęć prowadzonych w formie zdalnej w semestrze letnim 20120/2021 (są to wszystkie wykłady, konwersatoria, lektoraty, oraz nieliczne laboratoria). Niemal wszystkie laboratoria są zaplanowane w formie stacjonarnej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Szczegóły znajdują się w semestralnych rozkładach zajęć (zakładka: Programy i plany studiów/semestralne rozkłady zajęć).

Kody dostępu do zajęć zdalnych:

link dla kierunku Biologia: https://www.umcs.pl/pl/biologia,21348.htm

link dla kierunku Biotechnologia: https://www.umcs.pl/pl/biotechnologia,21349.htm

link dla Kształcenia nauczycielskiego: https://www.umcs.pl/pl/ksztalcenie-nauczycielskie,21350.htm

link dla wykładów fakultatywnych: https://www.umcs.pl/pl/wyklady-fakultatywne,21380.htm

Z wyrazami szacunku

Joanna Czarnecka, dziekan     

    Aktualności

    Data dodania
    23 lutego 2021