Dostęp do materiałów on line - informacje

Drodzy Studenci,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i zawieszeniem zajęć dydaktycznych do 15 kwietnia chcielibyśmy Wam pomóc, na tyle, na ile jest to możliwe, w nadrobieniu zaległości, które teraz powstają. W porozumieniu z Waszymi Przedstawicielami, postanowiliśmy uruchomić w przyszłym tygodniu (24-25 marca) platformę, z której będzie można pobrać materiały do samodzielnej pracy z poszczególnych przedmiotów (wykłady i konwersatoria).

Prosimy o śledzenie kolejnych komunikatów w tej sprawie na stronie internetowej Wydziału oraz o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych. 

Proszę, aby Studenci przygotowujący prace dyplomowe kontaktowali się bezpośrednio z opiekunami drogą elektroniczną w celu uzyskania z ich strony pomocy.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Joanna Czarnecka
Dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2020