mgr Rafał Czechowski

mgr Rafał Czechowski - pracownik inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Zoologii Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Data wszczęcia: 24.10.2018 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Wpływ inwestycji i strategii rodzicielskich na sukces lęgowy szpaka Sturnus vulgaris

Promotor

dr hab. Ewa Węgrzyn prof. UR - kierownik Zakładu Zoologii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Promotor pomocniczy

dr Konrad Leniowski