mgr Paulina Adamczyk

mgr Paulina Adamczyk - studentka studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 27.02.2019 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Ocena właściwości prebiotycznych hydrolizatu (1→3)-α-D-glukanów wyizolowanych z owocników żółciaka siarkowego Laetiporus sulphureus

Promotor

dr hab. Adrian Wiater prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie