mgr Natalia Tańska

mgr Natalia Tańska - asystent w Laboratorium Bioakustyki i Spektrofotometrii na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Data wszczęcia: 21.03.2018 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Przekaz kultowy i dialekty w śpiewie trzciniaka Acrocephalus arundinaceus

Promotor

dr hab. Ewa Węgrzyn prof. UR - Zakład Zoologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Promotor pomocniczy

dr Konrad Leniowski Laboratorium Bioakustyki i Spektrofotometrii Uniwerstetu Rzeszowskiego