mgr Natalia Tańska

mgr Natalia Tańska - specjalista inżynieryjno-techniczny w Katedrze Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Data wszczęcia: 21.03.2018 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Przekaz kulturowy i dialekty w śpiewie trzciniaka Acrocephalus arundinaceus

Promotor

dr hab. Ewa Węgrzyn, prof. URKatedra Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Promotor pomocniczy

dr hab. Konrad Leniowski, prof. UR Katedra Biologii (Instytut Biologii i Biotechnologii, Kolegium Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Rzeszowski)

Załączniki