mgr Mateusz Kutyła

mgr Mateusz Kutyła - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 16.09.2020 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Biokataliza alkoholi terpenowych do nowych związków aktywnych biologicznie

Promotor

dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS - Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej UMCS w Lublinie