mgr Marek Wójcik

mgr Marek Wójcik - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 20.09.2017 r.


Tytuł rozprawy

Zastosowanie ryzobiów do wspomagania wzrostu roślin bobowatych na glebach skażonych jonami metali ciężkich

Promotor

dr hab. Jerzy Wielbo  - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie