mgr Magdalena Śmigała-Lasota

mgr Magdalena Śmigała-Lasota - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 18.04.2018 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Wybrane aspekty biologii kwitnienia i owocowania kosaćca bezlistnego Iris aphylla L

Promotor

prof. dr hab. Krystna Winiarczyk - Katedra Biologii Komórki UMCS

Promotor pomocniczy

dr Agnieszka Dąbrowska Ogród Botaniczny UMCS

Recenzenci

dr hab. Wojciech Borucki prof. SGGW – Katedra Botaniki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG – Katedra Cytologii i Embriologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego