mgr Magdalena Śmigała-Lasota

mgr Magdalena Śmigała-Lasota - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 23.05.2018 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Wybrane aspekty biologii kwitnienia i owocowania kosaćca bezlistnego Iris aphylla L

Promotor

dr hab. Krystna Winiarczyk prof. UMCS - Katedra Biologii Komórki UMCS

Promotor pomocniczy

dr Agnieszka Dąbrowskia