mgr Maciej Filipiuk

mgr Maciej Filipiuk - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 27.09.2016 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Biologia okresu lęgowego bączka Ixbrychus minutus na stawach rybnych w Polsce południowo-wschodniej

Promotor

dr hab. Janusz Kloskowski - Instytut Zoologii UP w Poznaniu