mgr Maciej Filipiuk

mgr Maciej Filipiuk - student studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 27.09.2016 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Biologia okresu lęgowego bączka Ixobrychus minutus (L. 1766) na stawach rybnych Lubelszczyzny

Promotor

dr hab. Janusz Kloskowski - Instytut Zoologii UP w Poznaniu