mgr Krzysztof Jędrzejewski

mgr Krzysztof Jędrzejewski - asystent w Zakładzie Mikrobiologii Przemysłowej UMCS w Lublinie

Data wszczęcia: 20.12.2017 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Biotransformacja β-pinenu przy użyciu psychrotroficznych grzybów nitkowatych w warunkach wybranych stresów abiotycznych

Promotor

prof. dr hab. Jan Fiedurek - Zakład Mikrobiologii Przemysłowej UMCS w Lublinie