mgr Karolina Włodarczyk

mgr Karolina Włodarczyk - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 22.09.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Genetyczna i fizjologiczna charakterystyka endofitów szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus) i ich potencjalne zastosowanie w ochronie gatunku

Promotor

dr hab. Jerzy Wielbo prof. UMCS - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Monika Marek-Kozaczuk - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci

prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski – Pracownia Ochrony Roślin, Katedra Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Justyna Bohacz, prof. UP – Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB – Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach