mgr Karolina Włodarczyk

mgr Karolina Włodarczyk - student studiów doktoranckich na kierunku biotechnologia

Data wszczęcia: 22.09.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne


Tytuł rozprawy

Genetyczna i fizjologiczna charakterystyka endofitów szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus) i ich potencjalne zastosowanie w ochronie gatunku

Promotor

dr hab. Jerzy Wielbo prof. UMCS - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Promotor pomocniczy

dr Monika Marek-Kozaczuk - Katedra Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie