mgr Kamil Żebracki

mgr Kamil Żebracki - asystent w Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii

Data wszczęcia: 23.09.2014 r.

Dyscyplina: Biotechnologia


Tytuł rozprawy

Rola białek RepA w regulacji ekspresji kaset repABC oraz aktywnej segregacji megaplazmidów Rhizobium leguminosarum

Promotor

dr hab. Andrzej Mazur prof. nadzw. - Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS w Lublinie

Załączniki