mgr Joanna Sumorek-Wiadro

mgr Joanna Sumorek-Wiadro - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 20.03.2019 r.

Dyscyplina: Biologia


Tytuł rozprawy

Potencjał terapeutyczny kumaryn w terapii skojarzonej z temozolomidem w eliminacji ludzkich komórek glejaka na drodze zaprogramowanej śmierci

Promotor

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil - Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii UMCS w Lublinie