mgr Anna Janicka

mgr Anna Janicka - studentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 16.12.2015 r.

Dyscyplina: Biologia

Tytuł rozprawy

Struktura zasiedleń wierzchołkowej części źdźbeł trzciny pospolitej [Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.] przez gatunki z rodzaju Lipara Mg. na Polesiu Zachodnim i Wyżynie Lubelskiej

Promotor

dr hab. Paweł Buczyński prof. UMCS - Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie

Załączniki