dr Aleksandra Maciejczyk

dr Aleksandra Maciejczyk - absolwentka studiów doktoranckich na kierunku biologia

Data wszczęcia: 7.07.2021 r.

Dyscyplina: nauki biologiczne

Tytuł rozprawy

Kwercetyna i lenzozyd Aβ jako adiuwanty sorafenibu w indukcji programowanej śmierci ludzkich komórek glejaka

Promotor

dr hab. Joanna Jakubowicz-Gil prof. UMCS - Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS w Lublinie

Recenzenci

dr hab. Grzegorz Raszewski, prof. IMW – Zakład Toksykologii i Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie
dr hab. Marcin Smreczak, prof. PIW-PIB – Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach
prof. dr hab. Joanna Wietrzyk – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu

Data nadania stopnia doktora: 22.11.2023 r.