Zmarł Śp. Zygmunt Stafiej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł

Śp.

Zygmunt Stafiej

emerytowany pracownik

Zakładu Mikrobiologii Ogólnej

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

urodzony 28 sierpnia 1925 roku w Białobrzegach k. Łańcuta.  Po przybyciu do Lublina rozpoczął pracę  w Państwowym Zakładzie Higieny przy produkcji szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu. W Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej został zatrudniony w roku 1951 i  pracował aż do emerytury, tj. do 1991r. Pan Zygmunt Stafiej zajmował się przygotowaniem pożywek bakteriologicznych i był niezwykle cennym i bardzo koleżeńskim pracownikiem.

Za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem  40-lecia oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 7 czerwca 2016 roku o godzinie 14 w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej w Lublinie

Pracownicy Zakładu Genetyki i Mikrobiologii

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2016