Zjazd Absolwentów - podsumowanie

Dnia 14 czerwca 2014 roku z okazji obchodów Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się Zjazd Absolwentów połączony z Piknikiem UMCS.

Na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS uroczystego otwarcia Zjazdu dokonały władze Wydziału: Dziekan prof. dr hab. Kazimierz Trębacz oraz Prodziekani dr hab. Magdalena Staszczak i dr hab. Adam Choma.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznania historii Wydziału od pierwszych dni jego utworzenia dzięki wykładowi „70 lat Wydziału: Przeszłość – Przyszłości” wygłoszonemu  przez Panią prof. dr hab. Bożennę Czarnecką. Czasy współczesne Wydziału Biologii i Biotechnologii: jego osiągnięcia i sukcesy, a także aktualne problemy naukowo-badawcze zaprezentował Dziekan Wydziału prof. Kazimierz Trębacz.

Po części oficjalnej przybyli goście zwiedzali laboratoria i sale dydaktyczne, spotykali się z obecnymi i emerytowanymi pracownikami Wydziału. Umieszczone na korytarzach Wydziału postery konferencyjne oraz plakaty przedstawiające historię poszczególnych Zakładów umożliwiły zwiedzającym dostrzeżenie zmian, które w ciągu tych 70 lat dokonały się na Wydziale. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii przyrodniczej, a także prezentacje działalności Samorządu Studentów i Studenckich Kół Naukowych.

Wszystkim uczestnikom spotkania: absolwentom Wydziału, emerytowanym i obecnym pracownikom, doktorantom oraz studentom serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć, na których uwieczniono niepowtarzalne chwile Zjazdu Absolwentów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS.

Autorzy zdjęć: dr Hanna Wójciak, dr Piotr Sugier, mgr Ryszard Styka.

Pozostałe zdjęcia, nieuwzględnione w galerii, udostępnia Pani dr Hanna Wójciak, Zakład Botaniki i Mykologii, pokój 271 B. Zdjęcia z galerii w pełnej rozdzielczości znajdują się w załącznikach poniżej.

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2014