Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy na warsztaty dotyczące Rozporządzenia UE Nr 511/2014, które odbędą się 17 listopada 2016 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury 101 02-089 Warszawa Sala 0.37, parter.

Rejestracja na stronie: http://www.euconf.eu/abs/

Seminarium skierowane jest do starszych stażem i stopniem nauczycieli akademickich oraz doświadczonych naukowców prowadzących badania w zakresie zasobów genetycznych, którzy pragną pozyskać podstawową wiedzę na temat nowych unijnych ram prawnych, w związku z Rozporządzeniem UE Nr 511/2014. Cel i zakres warsztatów Warsztaty dotyczące Rozporządzenia UE Nr 511/2014 mają na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat ich obowiązków wynikających z danego dokumentu oraz ukazania jak przekłada się ono na ich codzienną pracę. W pierwszej części warsztatów, zostaną omówione nowe ramy prawne, dzięki czemu zrozumienie głównych postanowień Rozporządzenia będzie łatwiejsze. W drugiej części, uczestnicy, poprzez interaktywne analizy przypadków, oparte na rzeczywistych przykładach oraz realistycznych scenariuszach, będą mieli okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. Dzięki temu seminarium, jego uczestnicy będą lepiej rozumieli zagadnienia dotyczące zobowiązań wynikających z prawa unijnego oraz będą mogli ustalić, jakie podjąć działania oraz jakie praktyczne środki zastosować podczas kontaktów z zasobami genetycznymi pochodzącymi od jednej ze stron Protokołu z Nagoi.

Więcej informacji na stronie http://www.euconf.eu/abs/

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    21 października 2016