Zaproszenie na konferencję „NeuroAkademia”

Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów ma zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „ NeuroAkademia.”

Konferencja odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. G. Narutowicza 12, Lublin.

„NeuroAkademia to projekt zainicjowany przez studentów psychologii UMCS- członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii „Adesse”- realizowany przez międzyuczelniany zespół, składający się ze studentów oraz pracowników trzech lubelskich uczelni. Studenckie Koło Naukowe Neurobiologów jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Celem konferencji jest wymiana informacji i nawiązanie kontaktów pomiędzy studentami i naukowcami z różnych obszarów szeroko pojętych „neuronauk.” Mamy nadzieję, że przyczyni się to do powstania nowych projektów i powołania interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

Program Konferencji można znaleźć w załączniku.

    Aktualności

    Data dodania
    21 listopada 2019