Wyniki konkursu na finansowanie wyjazdów szkoleniowych dla młodych naukowców

Celem konkursu jest wsparcie działania młodych naukowców poprzez umożliwienie odbycia stażu naukowego w wiodącym ośrodku naukowym. W roku 2023 na ten cel zostało przeznaczonych 14 tysięcy złotych z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych.

Do dnia 9 lutego wpłynęły dwa wnioski, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców. Finansowanie zostało przyznane następującym osobom:

 1. mgr Nikola Gapińska z Katedry Fizjologii Zwierząt i Farmakologii – dofinansowanie w wysokości 7 000 zł na staż w Instytucie Farmakologii, Toksykologii i Farmacji Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana w Monachium (zespół prof. Heidrun Potschka),

 2. dr Artur Nowak z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
  – dofinansowanie w wysokości 4 000 zł na staż w Zakładzie Genetyki Patogenów
  i Odporności Roślin Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu (zespół prof. dr hab. Małgorzaty Jędryczki).

Wnioskodawcy otrzymali indywidualne opinie i rekomendacje przygotowane przez członków Komisji. Wyjazdy muszą być zrealizowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi ubiegania się o finansowanie wyjazdów w ramach konkursu ogłoszonego 16 listopada 2022 roku oraz z zasadami obowiązującymi na UMCS (w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów UMCS za granicę w celach naukowych).

Gratuluję młodym naukowcom i życzę udanego i przede wszystkim owocnego wyjazdu naukowego.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu

  Aktualności

  Autor
  Agata Dzyr
  Data dodania
  16 lutego 2023