Wykład dra hab. Marka Kucharczyka

Zapraszamy na kolejne posiedzenie Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 29 stycznia 2019 roku, godz. 13:15, sala 151 B Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS (ul. Akademicka 19, Lublin) Wysłuchamy wystąpienia pt. "Naukowcy nie gęsi i swój język mają" Dr hab. Marek Kucharczyk, Zakład Ochrony Przyrody, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Posłuchamy odpowiedzi na pytania: Co to jest język? Czy język naukowy ma swoją specyfikę? Jakie zmiany zachodziły w języku naukowym? Jak mówimy o nauce?

    Aktualności

    Autor
    Robert Zubel
    Data dodania
    25 stycznia 2019