WFOŚiGW - dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Lublinie wznawia nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie następującej tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentami w tym programie mogą być także uczelnie wyższe.

Wznowiony nabór obejmuje trzy obszary tematyczne:

 • OZE i efektywność energetyczna;
 • Przeciwdziałanie emisjom;
 • Transport zeroemisyjny.

Projekt może być realizowany na wiele sposobów, m. in. poprzez: warsztaty, szkolenia, zajęcia terenowe, konferencje, seminaria, happeningi, spoty, audycje radiowe, telewizyjne i internetowe.

Warunki dofinansowania:

Intensywność dofinansowania w formie dotacji:

 • do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego;
 • do 90% dla pozostałych podmiotów.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat Programu oraz instrukcja, jak poprawnie napisać wniosek znajdują się pod poniższym linkiem:

Aktualności - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (wfos.lublin.pl)

Wnioski w ramach wznowionego naboru należy składać w terminie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 4 października 2022 r. (WFOŚiGW w Lublinie zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków, w przypadku wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu).

Osoby zainteresowane konkursem zapraszamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów (tel.: 81 537 54 92, 54-61, mail: ksztalcenie.ustawiczne@umcs.pl).

 

  Aktualności

  Autor
  Agata Dzyr
  Data dodania
  21 września 2022