Uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych na WBiB

30 czerwca br. na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS odbyła się uroczystość promocji doktorów i doktorów habilitowanych, którą swoją obecnością uświetnił JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Podczas uroczystości jedna osoba z naszego Wydziału odebrała dyplom doktora habilitowanego. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki - to świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. W trakcie uroczystości wypromowanych zostało sześciu doktorów z WBiB.

Gratulujemy!

Zgodnie z tradycją akademicką uroczyste ślubowanie odbyło się w języku łacińskim.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii mediów Naszego Wydziału.

Fot. Dorota Samborska

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2020