Szlachetna Paczka 2018

Akcja „Szlachetna Paczka" na naszym Wydziale odbywa się z sukcesem już od kilku lat. W tym roku jej organizatorem jest Studenckie Koło Fotografii Przyrodniczej UMCS.

Szlachetna Paczka to coroczna akcja mądrej pomocy ludziom w potrzebie, organizowana przez Stowarzyszenie „Wiosna", w której darczyńcy pomagają konkretnym rodzinom, które wybrali z internetowej bazy. Finał akcji będzie miał miejsce 8 i 9 grudnia 2018, wtedy Paczki zostaną przekazane przez wolontariuszy rodzinom. Więcej informacji na www.szlachetnapaczka.pl.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszej inicjatywy. 

Szczegółowy opis rodziny będącej w potrzebie, rzeczy, o które prosiła oraz możliwych form pomocy znajduje się w załączonym do wiadomości plakacie, który zostanie też powieszony na Wydziale.

Bardzo prosimy o pomoc do 5.12.2018.

Jeśli zdecydują się Państwo pomóc, prosimy o kontakt (najlepiej poprzez e-mail) z koordynatorem: 

Michał Zembrzycki, Zakład Ochrony Przyrody UMCS, pokój 404A, e-mail: michal.zembrzycki@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 669 605 578.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    19 listopada 2018