Szkolenie NCN dla Doktorantów

Planujesz złożyć wniosek o grant do NCN jeszcze w tym roku…?
 
Samorząd Doktorantów UMCS zaprasza na bezpłatne szkolenie z pisania wniosków grantowych do Narodowego Centrum Nauki!
Zajęcia odbędą się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w godzinach 9.00-16.00 w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.
 
Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatem, podczas którego zostaną szczegółowo omówione streszczenia wniosków o granty (głównie Preludium), poprowadzą koordynatorki dyscyplin w NCN:
 
dr Dorota Kiebzak-Mandera (HS nauki humanistyczne i społeczne)
oraz
dr Weronika Bieniasz (ST nauki ścisłe i techniczne oraz NZ nauki o życiu).
 
Na zgłoszenia czekamy do 2 grudnia br. na stronie https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82 Szkolenie otwarte, liczba miejsc na warsztat ograniczona!
 
poniedziałek 5 grudnia:
g. 09.00 - 10.30 szkolenie ogólne dla wszystkich paneli
g. 11.00 - 14.00 szkolenia w dwóch grupach: HS oraz NZ i NS
przerwa
g. 14.30 - 16.00 podsumowanie szkolenia dla wszystkich paneli
 
wtorek 6 grudnia:
g. 09.00 - 15.00 warsztaty nad streszczeniami do wniosków, czytanie otwarte.
 
Prosimy o przesyłanie streszczeń za pomocą formularza na stronie https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82 Maksymalna liczba analizowanych streszczeń do wniosków to 15 - liczy się kolejność zgłoszeń!
 
Szkolenie i warsztaty przewidziane są dla doktorantów UMCS, mogą w nich wziąć udział także młodzi pracownicy nauki, którzy nie otrzymali dotąd grantu z NCN.
Szczegółowe informacje na stronie: https://www.facebook.com/events/382096962122962/
 
Zwiększ swoje szanse na grant. Zapraszamy! 
Samorząd Doktorantów UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2016