Sukces studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Sukces studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
„Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”

V Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych”, organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbyło się 1 kwietnia 2016 roku. W auli Auditorium Maximum, w budynku Collegium Novum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zgromadzili się studenci z lubelskich szkół wyższych, a także z Uniwersytetów ze Szczecina oraz Łodzi, aby dzielić się wynikami badań dotyczącymi podstaw nowotworzenia.

Znaczący udział w obradach mieli studenci UMCS, którzy wygłosili łącznie 10 prelekcji. Taką samą liczbę afiliowanych uczestników miał jedynie gospodarz konferencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Efektem wysokiego poziomu naukowego referatów prezentowanych przez naszych studentów były przyznane nagrody:

 • II miejsce dla Kamila Filipka i Anny Gal (studenci mikrobiologii, I r., II st.) za poster pt. „Interleukina 6 jako wskaźnik w nowotworach”,
 • III miejsce dla Jakuba Knurka (student biochemii, I r., II st.) za poster pt. „Wykorzystanie witaminy D w terapiach przeciwnowotworowych”,
 • wyróżnienie dla Justyny Kapral (doktorantka) za poster pt. „Wrażliwość komórek z linii HeLa na działanie kwercetyny”.

Pełną listę laureatów seminarium można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Skład Komitetu Naukowego oceniającego uczestników konferencji:

 • dr hab. n. med. Agata Filip (Przewodnicząca Komitetu Naukowego) - Kierownik Zakładu Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • dr n. med. Dorota Koczkodaj - adiunkt w Zakładzie Genetyki Nowotworów,
 • dr n. med. Szymon Zmorzyński - asystent w Zakładzie Genetyki Nowotworów,
 • dr n. med. Bogumiła Ciseł - asystent w Klinice Chirurgii Onkologicznej SPSK nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

V Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Molekularne Mechanizmy Powstawania Chorób Nowotworowych” objęli patronatem JM Rektor UM w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka oraz Polskie Towarzystwo Genetyczne.

Tekst i fotografie: Jakub Knurek

  Aktualności

  Data dodania
  8 kwietnia 2016