Sukces dr. Przemysława Greli z Katedry Biologii Molekularnej!

Niezmiernie miło mi poinformować, że w ramach ostatniego konkursu OPUS 23 na realizację projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, do finansowania zakwalifikowany został projekt dr. Przemysława Greli z Katedry Biologii Molekularnej. W ramach projektu pt. Opracowanie mechanizmu działania białek inaktywujących rybosomy na poziomie molekularnym i komórkowym zostaną przeprowadzone badania, które na pewno dadzą nam odpowiedź na nurtujące nas pytania, wyjaśniające funkcjonowanie tych fascynujących organelli jakimi są rybosomy. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Zespół kierowany przez dr. Grelę otrzyma na ten cel 2 891 740 złotych.

Serdecznie gratuluję dr. Przemysławowi Greli, dziękuję za wytrwałość w aplikowaniu o fundusze zewnętrzne i życzę całemu zespołowi pasjonującej pracy oraz bardzo ciekawych odkryć naukowych!

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS

    Aktualności

    Autor
    Agata Dzyr
    Data dodania
    26 kwietnia 2023