Stypendia Grupy Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. już po raz drugi przyzna stypendia dla najzdolniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W przyszłości będą oni mieli szansę zasilić szeregi pracowników Spółki.

W roku akademickim 2019/20 na najzdolniejszych studentów będą czekały cztery stypendia naukowe: dwa z nich, tak jak w poprzedniej edycji, mogą trafić w ręce studentów kierunku „inżynieria chemiczna i procesowa” na Politechnice Warszawskiej. Dwa kolejne stypendia to odpowiedź na zainteresowanie ze strony studentów kierunków umożliwiających związanie przyszłości zawodowej z Grupą Azoty PUŁAWY – chodzi o „biotechnologię” oraz „prawo” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

– Inwestując w młodzież, inwestujemy w przyszłość, stąd decyzja Zarządu, by po raz kolejny wyróżnić najzdolniejszych studentów. Poprzednia edycja programu stypendialnego cieszyła się dużym zainteresowaniem i pokazała, że Grupa Azoty PUŁAWY jest pożądanym pracodawcą nie tylko wśród studentów kierunków chemicznych – mówi dr Krzysztof Bednarz, prezes Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY.

Program stypendialny Grupy Azoty PUŁAWY skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie. Za osiągnięcia naukowe studentów uznaje się publikacje specjalistyczne lub popularnonaukowe, udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię, wystąpienia na konferencjach oraz prezentacjach badawczych, nagrody i wyróżnienia w konkursach wiedzy. Stypendium wynosi 1180 zł brutto i jest wypłacane co miesiąc (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

Z rozpoczętego w 2018 roku programu stypendialnego korzysta obecnie dwóch studentów Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego Grupy Azoty PUŁAWY, jak również jego regulamin zamieszczony został na stronie internetowej www.pulawy.com w zakładce „Praca”.

    Aktualności

    Data dodania
    29 sierpnia 2019