"Statystyka dla młodego naukowca" - zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo

Pragniemy serdecznie zaprosić na cykl warsztatów ze statystyki przewidzianych dla wszystkich chętnych pracowników Wydziału oraz doktorantów.

Zaplanowane zostały dwa moduły warsztatów. Pierwszy pt. „Statystyka dla młodego naukowca” dotyczyć będzie teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania metod statystycznych w naukach biologicznych i prowadzony będzie w oparciu o program Statistica oraz Excel. Zajęcia rozłożone będą na trzy dni i odbędą się na przełomie czerwca i lipca w sali 44Ba. Poprowadzone zostaną przez zespół Pracowni Bioinformatyki i Biostatystyki. Proponowany termin to 28-30 czerwca lub 5-7 lipca (do uzgodnienia w zależności od potrzeb uczestników). Program tego modułu obejmować będzie takie zagadnienia jak:

1. Wprowadzenie do statystyki [3h]

 • Etapy badań statystycznych oraz rodzaje cech statystycznych.
 • Podstawowe pojęcia: próba, populacja, zmienna losowa.
 • Porządkowanie surowych danych, szeregi, konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego.

2. Statystyka opisowa [3h]

 • Klasyczne i pozycyjne miary położenia: średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, mediana, kwartyle, percentyle i inne.     
 • Pozostałe miary statystyczne: rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
 • Właściwości i parametry rozkładu normalnego, standaryzacja zmiennych.

3. Wizualizacja danych [3h]

 • Wykresy: histogram, pudełkowy, schodkowy, punktowy, kołowy…

Drugi moduł - Statystyka w R i RStudio, miałby charakter bardziej zaawansowany. Termin warsztatów proponowany jest na koniec września lub początek października. Program warsztatów obejmowałby poniższe zagadnienia:

1. Wprowadzenie do języka R i środowiska RStudio [3h]

 • Zmienne, struktury danych
 • Import danych
 • Instrukcje sterujące, funkcje
 • Czyszczenie i przetwarzanie danych

2. Statystyka opisowa w R [3h]

 • Miary statystyczne w R i ich interpretacja
 • Badanie korelacji
 • Graficzna prezentacja wyników, interpretacja wykresów 

3. Wnioskowanie statystyczne w R [3h]

 • Zmienne losowe, rozkłady
 • Modele statystyczne
 • Estymacja parametrów rozkładu
 • Weryfikacja hipotez statystycznych - podstawowe testy

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do zapisów poprzez poniższy formularz. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja.

Cykl warsztatów ze statystyki dla pracowników Wydziału oraz doktorantów.

Pragniemy serdecznie zaprosić na cykl warsztatów ze statystyki przewidzianych dla wszystkich chętnych pracowników Wydziału oraz doktorantów. Zaplanowane zostały dwa moduły warsztatów. Pierwszy pt. Statystyka dla młodego naukowca dotyczyć będzie teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania metod statystycznych w naukach biologicznych i prowadzony będzie w oparciu o program Statistica oraz Excel.Drugi moduł - Statystyka w R i RStudio, będzie miał charakter bardziej zaawansowany.

Przekroczono termin zgłoszeń

  Aktualności

  Data dodania
  9 maja 2022