Spotkanie z prof. dr. Jaco Vangronsveldem

22 stycznia br. w sali audytoryjnej Instytutu Nauk Biologicznych UMCS odbyło się spotkanie z prof. dr. Jaco Vangronsveldem - wielokrotnie nagradzanym naukowcem oraz realizatorem grantów międzynarodowych.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, która zaprezentowała sylwetkę gościa, dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS, która prowadziła spotkanie i moderowała dyskusję oraz Maciej Zaporowski – Kierownik Referatu Wspierania Akademickości w Urzędzie Miasta Lublin, we współpracy z którym UMCS realizuje program „Research in Lublin”.

Podczas spotkania Profesor zaprezentował Centrum Nauk Środowiskowych w Hasselt w Belgii (Centre for Environmental Sciences CMK), którego jest dyrektorem. Opowiedział także o priorytetowych projektach ważnych dla społeczeństwa i mających na celu poprawę jakości życia.

W Centrum Nauk Środowiskowych realizowane są multidyscypilnarne badania nad zagadnieniami z dziedziny biologii środowiskowej, zoologii, toksykologii, chemii stosowanej, technologii jądrowej, jak również ekonomii i prawnych aspektów zagadnień związanych ze środowiskiem.

Z inicjatywy prof. J. Vangronsvelda i pod jego kierunkiem utworzono w Hasselt University Centrum Badań Terenowych (Field Research Centre), w ramach którego wybudowano drugi i najnowocześniejszy na świecie system ekotronów, umożliwiający badanie całych ekosystemów w pełni kontrolowanych warunkach stężenia gazów (O2, CO2, N2), promieniowania (PAR, IR, UV), temperatury, wilgotności powietrza, jakości i intensywności opadów, wiatru.

Profesor Jaco Vangronsveld jest autorem ponad 300 artykułów w renomowanych czasopismach, 36 rozdziałów w książkach oraz wielu innych publikacji. Jego praca naukowa jest doceniana na całym świecie, o czym świadczy ogromna liczba cytowań prac badacza [PM1] (około 17 000). Profesor Vangronsveld znajduje się wśród 1% najczęściej cytowanych naukowców na świecie (Highly Cited Researchers list 2018 wg bazy Web of Science from Clarivate Analytics).

Od lutego 2019 roku Prof. dr Jaco Vangronsveld jest zatrudniony w Katedrze Fizjologii Roślin i Biofizyki Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, jest również liderem grupy badawczej Environmental Biology w Hasselt University w Belgii.

Źródł: Biuro Prasowe UMCS

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2020