Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Biologii i Biotechnologii mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2016/17 na wybranych uczelniach zagranicznych.

Lista uczelni zagranicznych, z którymi Wydział Biologii i Biotechnologii ma podpisane umowy bilateralne oraz inne informacje dotyczące zasad rekrutacji, dostępne są na plakatach rozwieszonych na drzwiach wejściowych Wydziału. Elektroniczna wersja plakatu dostępna jest jako załącznik poniżej oraz w zakładce Erasmus+ w menu po lewej stronie.

Rekrutacja trwa do 25 kwietnia. Wymagane dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii. Kwalifikacja odbędzie się 28 kwietnia o godzinie 9 w pokoju 38B.

Dla najlepszych kandydatów przewidziane jest dofinansowanie kosztów podróży w wysokości do 1500 zł.

Szczegółowych informacji udziela Wydziałowy koordynator ds. programu Erasmus+:
dr Michał Kalita
Zakład Genetyki i Mikrobiologii, pokój 231B
michal.kalita@umcs.pl
tel. 81 537 59 82

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2016