Proponowane tematy prac dyplomowych

Poniżej zamieszczono bazę proponowanych tematów prac dyplomowych, stworzoną przez Urząd Miasta Lublin. Proponowane tematy poruszają zagadnienia szeroko rozumianego rozwoju Lublina.

Lista tematów znajduje się również na stronie lublin.eu pod linkiem: http://www.lublin.eu/biznes-i-nauka/nauka/proponowane-tematy-prac-dyplomowych/

Osoby zainteresowane realizacją tematów proszone są o kontakt z Panią Katarzyną Wiśniewską (e-mail:katarzyna.wisniewska@lublin.eu, tel.: 81 466 25 15) w celu udostępnienia materiałów niezbędnych do realizacji wybranych tematów.

Student, który podejmie się realizacji zaproponowanej przez Urząd tematyki, powinien przesłać realizowany temat na ww. adres mailowy w celu zebrania i udostępnienia niezbędnych do napisania pracy dyplomowej materiałów. 

Prosimy otwierać przesłany plik w programie Microsoft Office Excel – umożliwi to odpowiednie funkcjonowanie tabeli przestawnej, w której zawarte są tematy prac dyplomowych. Aby wybrać interesujące Państwa kategorie tematów, należy w arkuszu "Lista tematów", w kolumnie B wybrać odpowiednią kategorię (bądź kilka kategorii). Nadesłane tematy można sortować również według daty zgłoszenia i podmiotu zgłaszającego.

Studenci, którzy zdecydują się na realizację wybranych tematów, mogą liczyć na współpracę ze strony Urzędu Miasta Lublin w zakresie udostępnienia danych niezbędnych do stworzenia pracy dyplomowej. Ponadto tematy poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublin mają możliwość wzięcia udziału w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową (www.pracadyplomowa.lublin.eu).

Źródło

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2016