Podsumowanie warsztatów „Statystyka dla młodego naukowca”

W dniach 5-7 lipca w Instytucie Nauk Biologicznych odbył się pierwszy etap szkoleń ze statystyki i bioinformatyki zatytułowany „Statystyka dla młodego naukowca”. W zajęciach mogli wziąć udział wszyscy chętni pracownicy oraz doktoranci Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Z pierwszego cyklu zajęć skorzystało sześć osób, które przez trzy dni warsztatowe uczyły się zarówno teoretycznych jak i praktycznych aspektów związanych z biostatystyką. Na warsztatach poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak:

 • Etapy badań statystycznych oraz rodzaje cech statystycznych.
 • Porządkowanie surowych danych, szeregi i konstrukcja szeregu rozdzielczego przedziałowego.
 • Statystyka opisowa - klasyczne i pozycyjne miary położenia: średnia arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna, mediana, kwartyle, percentyle i inne, miary statystyczne: rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
 • Właściwości i parametry rozkładu normalnego, standaryzacja zmiennych.
 • Testowanie hipotez statystycznych (wybór odpowiedniego testu).
 • Stosowanie różnych form wizualizacji danych.

Program zajęć zakładał naukę przy wykorzystaniu programów biostatystycznych (m.in. Statistica).

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Kolejne warsztaty pt. „Statystyka w R i RStudio” przewidziane są na 27-29 września. Skupimy się na nauce programowania w języku R i jego wykorzystania do przygotowania, analizy oraz interpretacji danych statystycznych.

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na wrześniowe zajęcia.

  Aktualności

  Data dodania
  18 lipca 2022