Obrona pracy doktorskiej mgr Łukasza Lisa

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zawiadamiają, że w dniu 28 października 2015 r. o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału (151B) w gmachu Wydziału przy ul. Akademickiej 19 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:
   
mgr Łukasza Lisa – absolwenta niestacjonarnych studiów doktoranckich
z biologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Temat pracy:  „Owady wodne (Insecta) zrekultywowanego terenu po kopalni siarki Jeziórko”

Promotor: dr hab. Lech Lechowski prof. nadzw. – Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Wojciechowski
– Katedra Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
dr hab. Jacek Łętowski prof. nadzw. – Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt
i Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
     
Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się, do wglądu, w Bibliotece Głównej UMCS
ul. I. Radziszewskiego 11 w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    8 października 2015