Nowe narzędzie pracy warsztatu naukowego

BIBLIOTEKA NAUK BIOLOGICZNYCH zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA.

Jest to system rezerwacji zasobów opartych na :

  • repozytorium Biblioteki Narodowej
  • kompletnych pełnotekstowych rocznikach polskich współczesnych czasopism
  • najnowszych monografiach, skryptach i podręcznikach akademickich z różnych dziedzin wiedzy

Z cyfrowej formy wypożyczeń międzybibliotecznych można korzystać wyłącznie na dedykowanym komputerze zlokalizowanym we współpracujących bibliotekach partnerskich systemu, w tym w Bibliotece Nauk Biologicznych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.

    Aktualności

    Data dodania
    20 lipca 2016