Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie - nabór wniosków

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że do 31 lipca 2021 roku można składać wnioski w konkursie o „Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie dla młodych pracowników naukowych”.

 

Nagroda przyznawana jest młodym pracownikom naukowym z terenu działalności Oddziału za najlepsze oryginalne prace naukowe o charakterze twórczym, osiągnięcia badawcze, patenty, opublikowane lub wdrożone w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody (Uwaga – nie może być to praca przeglądowa). Rozpatrywane będą prace z zakresu nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych, medycznych. Na nagrodę składają siędyplom gratulacyjny oraz kwota pieniężna 3600 zł brutto z puli środków Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody.

 

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1. (Art. 360 ust. 2 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

 

Warunki przyznawania Nagrody, regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Oddziału PAN w Lublinie.

 

Wnioski o przyznanie nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: lublin@pan.pl do 31 lipca 2021 r. z adnotacją: Nagroda Prezesa Oddziału PAN w Lublinie.

 

Poniżej Regulamin Nagrody oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Iwona Nogieć
    Data dodania
    17 czerwca 2021